Åbolands Sång- och Musikförbunds syfte är ”att utveckla och upprätthålla sång- och musikintresset inom sitt verksamhetsområde samt att befrämja intresset för kör- och orkesterhobbyverksamhet bland sina medlemmar.”

Kolla Evenemang sidan för uppdateringar om julkonserter och andra musikhänderser!

ÅSMF:s 100-årsjubileum år 2022 förbereds genom olika sammankomster där förbundets medlemsensembler medverkar.
6.11.2022 100-års "PRE-SHOW" i Åbo
ÅSMF:s 100-årshistorik sammanställs av redaktör Hedvig Långbacka.

ÅSMF har 9 medlemskörer och -orkestrar: 2 damkörer, 2 manskörer, 2 blandade körer, 1 stråkorkester, 1 blåsorkester och 1 barnkör. Utöver dessa verkar Seniorkören Argentum direkt under förbundet.

Vi tackar våra bidragsgivare: